biuro rachunkowe warszawa biuro rachunkowe w warszawie
STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
WYCENA ON LINE
O NAS
GALERIA
MY W PRASIE

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych

• Doradztwo podatkowe

• Inne usługi
 

biuro rachunkowe warszawa

Przydatne linki

Kalendarium

Zmiany prawa

 
OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW

Zapytanie ofertowe pobierz tutaj
Wypełnij i wyślij na e-mail: biuro@marcinczak.pl   lub na fax 0 22 646 67 87


Prowadzenie kadr i płac

Prowadzenie spraw pracowniczych jest zadaniem odpowiedzialnym, trudnym i wymagającym dużej precyzji. Wynika to przede wszystkim ze złożoności i obszerności przepisów regulujących tę dziedzinę. Dodatkowo ciągłe zmiany w tej materii wymagają bieżącego ich monitorowania i dostosowywania niezbędnych narzędzi (oprogramowania) do ich obsługi. Dlatego też najkorzystniejsze jest zlecenie tego typu usług firmie zewnętrznej specjalizującej się w ich świadczeniu i zatrudniającej specjalistów w tej dziedzinie.

Nasza firma wykonuje wszystkie usługi, które składają się na tzw. obsługę kadrowo-płacową.

Przykładowe czynności, które możemy zaproponować w ramach obsługi kadrowo-płacowej
(dokładny zakres usługi jest ustalany z klientem w umowie)

  Obsługa płacowa:
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie korekt do ZUS,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac,
 • przygotowywanie list płac, list umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS DRA + załączniki, PIT 4, PIT 11, RMUA
  Obsługa kadrowa:
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy,
 • przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  Dodatkowe usługi:
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • przygotowywanie umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • przygotowywanie deklaracji dla PFRON,
 • opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS,
 • sporządzanie różnego rodzaju raportów wg zadanych przez Klienta kryteriów,
 • sporządzanie przelewów dot. wynagrodzeń.

Orientacyjny cennik usług świadczonych w ramach obsługi kadrowo-płacowej bez uwzględniania usług dodatkowych - tutaj