biuro rachunkowe warszawa biuro rachunkowe w warszawie
STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
WYCENA ON LINE
O NAS
GALERIA
MY W PRASIE

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych

• Obsługa kadrowa i płacowa dotycząca pracowników

• Inne usługi
 

biuro rachunkowe warszawa

Przydatne linki

Kalendarium

Zmiany prawa

 
DORADZTWO PODATKOWE

Jak prowadzić konkurencyjny biznes w obecnych czasach, by nie naruszyć ciągle zmieniającego się prawa podatkowego i nie mieć problemów z urzędem skarbowym?

Przed takimi dylematami stają przedsiębiorcy i kierownicy jednostek gospodarczych.

Nasze porady wynikają nie tylko z przepisów obowiązującego prawa, ale także z długoletniego doświadczenia zdobytego podczas licznych kontroli podatkowych przeprowadzonych wśród naszych klientów.

Nasi stali Klienci mają zapewnione podstawowe doradztwo w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. W sytuacjach dużej niepewności (np. przy wielu odmiennych interpretacjach prawa podatkowego) lub szczególnie skomplikowanych zawsze doradzamy uzyskanie indywidualnej interpretacji, która pozwala zniwelować ryzyko podatkowe. Na Państwa zlecenie podejmujemy się przygotowywania wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Oprócz usług świadczonych dla naszych stałych klientów w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych możemy zaproponować odrębne usługi doradztwa podatkowego.
  Oto przykłady wykonywanych przez nas usług z tego zakresu:
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
 • przygotowywanie wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie ewidencji, deklaracji, informacji i zeznań podatkowych dot. wszelkiego rodzaju podatków,
 • dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia biznesu w połączeniu z wyborem optymalnej formy opodatkowania,
 • kompleksowa pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej (jeżeli będzie to niezbędne we współpracy z naszym lub wskazanym przez Klienta prawnikiem) i rejestracja w odpowiednich urzędach i sądzie (KRS, urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS, inspektor pracy i inspektor sanitarny),
 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania,
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych,
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi,
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
 • przygotowywanie dokumentacji transakcji z jednostkami powiązanymi (tzw. dokumentacji cen transferowych).