biuro rachunkowe warszawa biuro rachunkowe w warszawie
STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
WYCENA ON LINE
GALERIA
MY W PRASIE

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych

• Obsługa kadrowa i płacowa dotycząca pracowników

• Doradztwo podatkowe

• Inne usługi
 

biuro rachunkowe warszawa

Przydatne linki

Kalendarium

Zmiany prawa

 
O nas:

Marcińczak i Wspólnicy” Sp. z o.o. jest firmą polską, niezależną (nie zrzeszoną w sieci).

  • Prowadzimy działalność od roku 1995.
  • Do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółka została wpisana 17 czerwca 2002 r. pod numerem 118601.
  • Akta Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy.
  • Kapitał zakładowy spółki wynosi: 50.000,00 zł
  • Nr w Rejestrze REGON: 011142800
  • Nr NIP: 526-10-28-359

Całość usług świadczonych przez naszą Spółkę jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Spółka „Marcińczak i Wspólnicy” jest certyfikowanym biurem księgowym, co gwarantuje prawidłowość i rzetelność wykonywanych przez nas prac, a także pozwala na reprezentowanie Zleceniodawców w kontaktach z urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi podmiotami.

Aktualnie świadczymy usługi na rzecz kilkudziesięciu podmiotów działających w różnych formach prawnych oraz w wielu branżach gospodarki.

Podczas świadczenia naszych usług staramy się maksymalnie wykorzystywać narzędzia informatyczne w celu zminimalizowania czasu naszej pracy. Uzyskujemy to dzięki współpracy z firmą Sage i wykorzystaniu oferowanych przez nią rozwiązań technicznych.

Całość prac wykonywanych przez naszą firmę jest nadzorowana przez jej Kierownictwo:


Monikę Marcińczak – Prezes Zarządu

    - biegły rewident (wpis do rejestru biegłych rewidentów pod nr: 10256),
    - posiada certyfikat księgowego (Licencję Ministra Finansów) nr 4984,

    - uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych dużych podmiotów,
    - pracowała dla krajowych i międzynarodowych firm audytorsko - konsultingowych uczestnicząc m. in. w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych, w tzw. audytach podatkowych oraz prowadząc księgi rachunkowe i rozliczenia podatkowe dla podmiotów o różnorodnej działalności,
    - posiada doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych wspomagających rachunkowość finansową i zarządczą, w przeprowadzaniu analiz finansowo-ekonomicznych przedsiębiorstw i tworzeniu oraz ocenie biznes planów,
    - pracowała m.in. na stanowisku Głównego Księgowego.

    W spółce odpowiedzialna za usługi badania sprawozdań finansowych, usługi księgowe dla dużych podmiotów gospodarczych (osób prawnych), doradztwo podatkowe i inne usługi.Elżbietę Płatek – Główny Księgowy

    - certyfikat księgowy nr 29306/02
    - długoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w księgowości dużych spółek oraz w rozliczeniach podatkowych i z ZUS dotyczących wynagrodzeń pracowniczych,
    - doświadczenie we wszelkich aspektach opodatkowania podatkiem od osób fizycznych.

    W spółce odpowiedzialna za usługi księgowe i rozliczenia podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz za świadczenie usług kadrowo-płacowych.