biuro rachunkowe warszawa biuro rachunkowe w warszawie
STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
WYCENA ON LINE
O NAS
GALERIA
MY W PRASIE

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych

• Obsługa kadrowa i płacowa dotycząca pracowników

• Doradztwo podatkowe

• Inne usługi
 

biuro rachunkowe warszawa

Przydatne linki

Kalendarium

Zmiany prawa

 
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zapytanie ofertowe pobierz tutaj
Wypełnij i wyślij na e-mail: biuro@marcinczak.pl    lub na fax: 0 22 646 67 87


Marcińczak i Wspólnicy Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych różnego rodzaju jednostek.

Pragniemy, aby każdy audyt przeprowadzany przez naszą spółkę, był nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, ale także pomagał podnosić efektywność działania oraz minimalizował zbędne ryzyka (w tym podatkowe) prowadzenia działalności przez badany podmiot.

Stosowana przez nas metodologia badania oraz używane narzędzia (w tym oprogramowanie) zostało opracowane w taki sposób, aby dostosować się do poziomu i rodzaju działalności klienta oraz konkretnych wymagań sprawozdawczości. W przeprowadzanych przez nas badaniach dużą wagę przywiązujemy do analizy cykli biznesowych realizowanych przez naszych klientów i ich wpływu na wielkości zawarte w sprawozdaniu finansowym. Takie postępowanie pozwala zapewnić pełną weryfikacji sprawozdania finansowego, a to oznacza, że nasi klienci otrzymują usługę o najwyższej jakości.

Pracujemy w oparciu o normy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Ustawy o rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, a także przy uwzględnieniu uregulowań Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest przygotowanie przez biegłego rewidenta opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz raportu z badania. W tych dokumentach stwierdza się czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.